ساعات كاري دبيرستان شاهد ابوذر   

شروع ساعات كاري دبيرستان در ايام هفته از ساعت    7:15تا 14:20


« ادامه مطلب » نوشته شده در تاریخ 1391/06/28 توسط دفتر دبيرستان


  كلاس بندي پايه سوم وچهارم  


« ادامه مطلب » نوشته شده در تاریخ 1391/06/28 توسط دفتر دبيرستان


  كلاس بندي پايه اول ودوم  

 


« ادامه مطلب » نوشته شده در تاریخ 1391/06/28 توسط دفتر دبيرستان


  برنامه هفتگي   


« ادامه مطلب » نوشته شده در تاریخ 1391/06/28 توسط دفتر دبيرستان


  كلاس بندي پايه چهارم رياضي  

 


« ادامه مطلب » نوشته شده در تاریخ 1391/06/28 توسط دفتر دبيرستان


ورود

: نام کاربری
: رمز عبور
 

 


Powered BY : PayaICT.COM
Copy Right © Shahed6.ir